Een WOZ krediet is een Doorlopend Krediet, waarbij de kredietnemer doorlopend mag opnemen tot de overeengekomen kredietlimiet.